26. februara 2019.

106. KONFERENCIJA VELIKIH MAJSTORA REGULARNIH VELIKIH LOŽA SVETA

U američkom gradu Rapid City, u saveznoj državi Južna Dakota, od 15. do 20. februara 2019. godine održana je 106. Konferencija Velikih Majstora regularnih Velikih Loža sveta.

Delegacija Regularne Velike Lože Srbije, na čelu sa NUVM Bratom Lukasom Rasulićem uzela je aktivno učešće na ovoj konferenciji.
Pored brojnih tema koje su obrađivane na konferenciji, razgovaralo se o radu „De Molay“ reda, donošene su odluke u okviru Komisije za informacije i priznanja i ostvaren je veliki broj kontakata i sastanaka delegacije RVLS sa delegacijama drugih Velikih Loža iz čitavog sveta.