12. septembra 2015.

Kvartalna Skupštine Ujedinjene Velike Lože Engleske

Veliki Majstor Regularne Velike Lože Srbije, Br. Ranko Vujačić boravio je od 08. do 10. septembra 2015. godine u Londonu na Kvartalnoj Skupštini Ujedinjene Velike Lože Engleske (Quarterly Communication of the United Grand Lodge of England – UGLE). Veliki Majstor UGLE primio je sve prisutne Velike Majstore i šefove delegacija iz zemalja širom sveta koji su prisustvovali ovoj skupštini, a jedna od tema sastanka bio je i osvrt na ovogodišnju Evropsku Konferenciju Velikih Majstora, koja je održana u Beogradu, u junu mesecu.
Veliki Majstor RVLS održao je i sastanak sa Velikim Kancelarom UGLE, na kojem su obrađene brojne aktuelne teme od značaja za slobodno zidarstvo.