11. oktobra 2018.

MEĐUNARODNO PRIZNANJE GARIBALDINCIMA

Delegacija Lože „Svetlost Balkana – Garibaldi“, učestvovala je u radu IX Svetske konferencije Garibaldi Loža od 04. do 07.10.2018. godine u Sofiji. Delegaciju u ime Regularne Velike Lože Srbije (RVLS) predvodio je Br. Zdenko Tojčić, zamenik NU VM RVLS.

Organizator i realizator Konferencije, kao i svih pratećih aktivnosti je bila bugarska Loža „Vojvoda Petko – Garibaldinac“ i njen starešina VU Br. Mitko Solakov, sa značajnom podrškom Ujedinjene Velike Lože Bugarske.

U radu konferencije učestvovale su delegacije Garibaldi Loža iz Italije, Francuske, Srbije, Bugarske, Grčke, Brazila, Australije, Njujorka, Ilinoisa, Malte, Češke, direktno sa svojim članovima ili preko svojih reprezenata.

Na plenarnom zasedanju Konferencije, čija tema je bila „Lanac slobode“, naš Br. Velimir-Bata Žugić je pročitao svoj rad (po pozivu): „Sloboda za sve narode (Freedom for all people)“.

Na ovogodišnjoj Konferenciji prihvaćen je predlog formiranja sistema internog upravljanja aktivnostima Svetske konferencije Garibaldi Loža. Naša Loža „Svetlost Balkana – Garibaldi“ je dobila dve međunarodne funkcije:
1. Mesto stalnog člana međunarodnog komiteta Konferencije (Br. M.E.)
2. Mesto počasnog predsednika (Ad vitam) Svetske konferencije Garibaldi Loža (Br. V.B.Ž)

To su značajne funkcije u okviru realizacije međunarodnih masonskih odnosa. Ujedno, važno je napomenuti da sve aktivnosti naših Loža doprinose ukupnom ugledu RVLS na međunarodnom planu.