8. maja 2015.

Poseta Velikoj Loži Estonije

Na poziv Velikog Majstora Velike Lože Estonije Br. Anti Oidsalua, Veliki Majstor Regularne Velike Lože Srbije, Br. Ranko Vujačić, boravio je od 01. do 03. maja u Talinu, u Estoniji, na godišnjoj skupštini VL Estonije i ponovnoj instalaciji njihovog VM i novog oficirskog tima.

Na svečanosti su bili prisutni predstavnici sledećih Velikih Loža: Velika Loža Andore (Veliki Majstor Br. Antoni d’Ortado), Velika Loža Austrije (Veliki Sekretar za međ. odnose Br. Josef
Hollos), Velika Loža Danske (Veliki Majstor Br. Walter Schwartz), Velika Loža Finske (Veliki Majstor Br. Juhani Vuori), Nacionalna Velika Loža Francuske (Asistent Velikog Majstora Br. Jean-Pierre Rollet), Ujedinjene Velike Lože Nemačke (Veliki Majstor Br. Ruediger Templin), Nacionalna Velika Loža Grčke (bivši Veliki Majstor Br. Dimitris Mamas), Regularna Velika Loža Italije (Veliki Majstor Br. Fabio Venzi), Velika Loža Latvije (Veliki Majstor Br. Janis Gaigals), Velika Loža Litvanije (bivši Veliki Majstor Vytautas Pleckaitis), Velika Loža Luksemburga (predstavnik Velikog Majstora Br. Carlo Kieffer), Velika Loža Norveške (Veliki Majstor Br. Rognar Tollefsen), Regularna Velika Loža Srbije (Veliki Majstor Br. Ranko Vujačić) i Velika Loža Švedske (Veliki Majstor Br. Anders Stroemberg).

Ovaj događaj je bila veoma lepa prilika za obnavljane i učvršćivanje kontakata, a u nekim slučajevima i uspostavljanje novih. Veliki Majstor RVLS je na marginama svečanosti u Talinu imao prilike da razgovara sa predstavnikom Nemačke na temu Masonske akademije RVLS, Evropske konferencije Velikih Majstora (EKVM) u Beogradu, kao i priprema za Svetsku Konferenciju u San Francisku u novembru mesecu ove godine. Takođe, usledili su i sastanci sa predstavnicima Norveške, Švedske i Austrije.

Boravak VM RVLS u Estoniji doprineo je daljem produbljivanju bratskih odnosa između naših Velikih Loža i poslužio je za dogovoranje brojnih budućih zajedničkih aktivnosti, kako sa VL Estonije, tako i sa ostalim Velikim Ložama čiji su predstavnici boravili u Talinu.