2. marta 2015.

DEKLARACIJA O SARADNJI LOŽA QUATUOR CORONATI

8. novembra 2014. godine u Or:. Novi Sad, održana je Konferencija evropskih loža „Quatuor Coronati“ kada je objavljena i DEKLARACIJA O SARADNJI LOŽA QUATUOR CORONATI čiji sadržaj sada objavljujemo u celosti:

Ceneći i poštujući samostalnost svih priznatih obedijencija, svih dosada postignutih rezultata i aktivnosti na istraživanju, sve lože Quatuor Coronati se zalažu:
– da se najintenzivnije pokrene akcija na istraživanju prošlosti slobodnog zidarstva, a sve u cilju da se prošlost sačuva u interesu sadašnjosti i budućnosti,
– da se intenzivira istraživanje istorije slobodnog zidarstva svih evropskih obedijencija, a posebno, do sada manje istraživanih, istočno evropskih regija,
– da se u cilju istraživanja slobodnog zidarstva sve lože QC, angažuju maksimalno u svojim obedijencijama (arhivima, muzejima, ostalim dokumentacijama),
– da učine sve da se zainteresovanoj stranoj braći omogući pristup arhivima, muzejima i ostalim dokumentacijama radi istraživanja,
– da učine sve u zajedničkim akcijama na trećim mestima u cilju dolaženja do relevantnih dokumenata,
– da vrše međusobnu razmenu dokumenata i daju ostalu pomoć u cilju obezbeđenja dokumenata,
– da održavaju redovne radne susrete (godišnje), a po potrebi i češće,
– da održavaju svečane skupove na kojima bi se konstatovali postignuti rezultati i razmenili godišnjaci,
– da se zajednički pomogne na unošenju svetla u istraživačke lože u obedijencijama gde ih još nema, kao i u radu tih loža,
– da prihvataju da se i ostale lože QC, koje nisu prisustvovale Konferenciji Evropskih loža QC, mogu naknadno pridružiti Novosadskoj dekleraciji, potpisanoj 8. novembra 6014. godine.