28. marta 2019.

DELEGACIJA RVLS NA 7. EVROPSKOJ KONFERENCIJI VELIKIH MAJSTORA U MONAKU

Delegacija Regularne Velike Lože Srbije na čelu sa prethodnim Velikim Majstorom RVLS, Bratom Rankom Vujačićem i Velikim Sekretarom za međunarodne odnose, Bratom Tahirom Hasanovićem, boravila je od 22. do 23. marta 2019. godine na 7. Evropskoj konferenciji Velikih Majstora u Monaku.

Na konferenciji su razmatrana aktuelna pitanja i teme vezane za razvoj slobodnog zidarstva u Evropi, a delegacija RVLS je imala istaknuto učešće, uz konstruktivne i proaktivne predloge.