25. oktobra 2015.

IZLOŽBA MASONSKIH DOKUMENATA VL JUGOSLAVIJE U MUZEJU UGLE

U muzeju i biblioteci Ujedinjene Velike Lože Engleske (UGLE) organizovana je 21.10.2015. izložba dokumenata i memorabilija Velike Lože Jugoslavije, koji se čuvaju u Arhivu UGLE, sa posebnom prezentacijom dokumenata koji se odnose na srpsku masoneriju.

Delegacija RVLS, predvođena NU VM Br. Rankom Vujačićem, posvetila je primereno vreme u razgledanju izloženih dokumenata, sa aktivnim učešćem u razgovoru i kratkom predavanju koje su organizovali prisutni kustosi muzeja. Među prikazanim knjigama iz kolekcije biblioteke UGLE bile su izložene i tri publikacije našeg Brata Velimira-Bate Žugića.
U dogovoru sa nadležnim službama muzeja, izloženi istorijski dokumenti će biti snimljeni radi korišćenja u procesu daljeg istraživanja i analize slobodnog zidarstva u Srbiji i na prostorima bivše Jugoslavije.