27. aprila 2015.

NAJSTARIJA I NAJMLAĐA LOŽA GARIBALDI NA ZAJEDNIČKOM RADU U BEOGRADU

Loža “Svetlost Balkana – Garibaldi”, koja radi pod zaštitom Regularne Velike Lože Srbije, bila je domaćin loži “Đuzepe Garibaldi”, Br. 1436 iz Orijenta Folonika (Veliki Orijent Italije – GOI) na zajedničkom radu u Beogradu 25. aprila 2015. godine. Poštovana loža Garibaldi iz Folonike je najmlađa loža Garibaldi u svetu. Dve bratske lože su upriličile ovaj susret i zajednički rad kako bi se nastavila uspešna saradnja i  jačanje međunarodnog lanca Garibaldi loža.

Loža “Svetlost Balkana – Garibaldi” nastavlja tradiciju jedne od najstarijih loža u Srbiji, lože “Svetlost Balkana”, koja je osnovana 1876. godine u Beogradu. Ovu ložu su osnovali Garibaldijevi dobrovoljci, koji su došli u Srbiju da pomognu borbu srpskog naroda za vreme Srpsko-turskog rata. Loža je radila pod zaštitom Velikog  Orijenta Italije i sa značajnom podrškom i pomoći Đuzepe Garibaldija, revolucionara, velikog patriote i Velikog Majstora Velikog Orijenta Italije.

Danas, loža “Svetlost Balkana – Garibaldi”, pored aktivnog učešća u radu Regularne Velike Lože Srbije, ima i značajnu međunarodnu ulogu u saradnji sa bratskim  Garibaldi ložama u svetu, kao i sa mnogim drugim prijateljskim ložama. Takođe, treba napomenuti da je loža “Svetlost Balkana – Garibaldi” jedan od osnivača međunarodnog lanca Garibaldi loža, kao i organizator II Svetskog kongresa Garibaldi Loža u Beogradu 2011. godine.

Poseta najmlađe lože “Đuzepe Garibaldi” iz Folonike je pokazala i ovog puta da ne postoje granice među Braćom i prijateljima. Na svečanom radu prenešeni su pozdravi VM RVLS i GOI, kao i gradonačelnika Folonike. Treba posebno naglasiti da su italijanska Braća uručila značajnu donaciju loži i da će ista biti usmerena u humanitarni Fond „Svetlost Balkana“, kao i za aktivnosti projekta „Hrabri mali džokej“ .

Poruka sa ovog susreta je da se nastavi dalji rad i međusobna saradnja Garibaldi loža u svetu. Takođe je naglašena želja za daljom saradnjom naše dve lože i to u okviru tradicionalne bratske i prijateljske saradnje i međusobnog razumevanja između Regularne Velike Lože Srbije i Velikog Orijenta Italije.