15. maja 2019.

POSETA VELIKOJ LOŽI RUSIJE I LOŽI „FENIKS“

Delegacija Regularne Velike Lože Srbije, na čelu sa NUVM Bratom Lukasom Rasulićem, kao i članovi Lože Br. 13 „Mihajlo Pupin“ boravili su u Moskvi od 08. do 12. maja 2019. godine na poziv Velikom Majstora Rusije, Brata Andreja Bogdanova i Braće iz ruske Lože „Feniks“ sa kojom je zbratimljena srpska Loža „Mihajlo Pupin“.