18. februara 2015.

Potvrda svetskog priznanja srpskim masonima

„Međunarodna komisija za priznanja“ na Godišnjoj Skupštini Konferencije Velikih Majstora u Severnoj Americi, održanoj od 13. do 18. februara 2015. godine u Vankuveru, u Kanadi, razmatrajući situaciju u Srbiji, donela je jednoglasnu odluku kojom se ponovo potvrđuje „da je na teritoriji Republike Srbije jedina priznata masonska jurisdikcija Regularna Velika Loža Srbije, koju predvodi Veliki Majstor Ranko Vujačić“.

Ovim je Regularna Velika Loža Srbije još jednom prepoznata kao jedina prava i potpuna slobodnozidarska organizacija na teritoriji Republike Srbije, uprkos pokušajima raznih organizacija koje sebe nazivaju „masonskim“ da sebe nametnu kao legitimne predstavnike masonerije u Srbiji.