15. marta 2015.

Izveštaj sa Konferencije Velikih Majstora Severne Amerike

Na poziv Br. Glena Minsa, Izvršnog Sekretara Konferencije Velikih Majstora Severne Amerike (Conference of Grand Masters of Masons in North America), Veliki Majstor Regularne Velike Lože Srbije, Br. Ranko Vujačić, prisustvovao je ovoj godišnjoj konferenciji, koja je održana od 13. do 18. ferbuara 2015. godine u Vankuveru, u Kanadi.
Na ovoj, odlično organizovanoj konferenciji, prisustvovalo je preko 700 Braće iz celog sveta, koje je na samom početku pozdravila gradonačelnica Vankuvera, poželevši masonima iz celog sveta ugodan boravak u njihovom gradu.

Poseban kuriozitet ove konferencije bio je pokušaj tzv „Ujedinjenih Velikih Loža Srbije“ da obezbede međunarodno priznanje, slanjem zahteva Konferenciji, a koja im je uputila poziv da prisustvuju. Međutim, i ovog puta, potvrđeno je da je jedina priznata masonska vlast na teritoriji Republike Srbije – Regularna Velika Loža Srbije, na čelu sa VM Br. Rankom Vujačićem.

Pored brojnih susreta sa Velikim Majstorima širom sveta i ostalim članovima delegacija, VM RVLS je u okviru jedne od brojnih sesija pod nazivom „Masonic Service Association“ održao kratki govor o tome kako su utrošena sredstva koja su od strane Konferencije poslata RVLS na ime pomoći poplavljenima u Republici Srbiji.

Nakon Konferencije u Vankuveru, VM RVLS BR. Ranko Vujačić je posetio Veliku Ložu Kalifornije, u svojstvu člana Borda Svetske Masonske Konferencije, u njihovom centralnom hramu u San Francisku. Tom prilikom je Veliki Majstor Velike Lože Kalifornija Br. Russell Charvonia pozvao VM RVLS da u novembru ove godine, na Svetskoj Konferenciji Velikih Loža održi uvodno predavanje na temu „A World-Wide Connection – The Role of the World Conference“.
Takođe, dogovoreno je da Veliki Sekretar Velike Lože Kalifornije prisustvuje Evropskoj Konferenciji Velikih Majstora koja će se održati 6. juna 2015. godine u Beogradu u organizaciji RVLS.