5. januara 2016.

Veliki uspeh Lože Quatour Coronati na Iberijskom Masonskom Konkursu

Članovi istraživačke Lože „Quatour Coronati“, pod zaštitom RVLS, prihvatili su poziv Iberijskog Centra za masonske studije (cienmas.org) koji je zadao temu: Slobodno zidarstvo u Jugo-istočnoj Evropi. Naši članovi (R.P., D.M. i V.J.) takmičili su se sa prijavljenim radom „DIPTIH IZ ISTORIJE SRPSKOG SLOBODNOG ZIDARSTVA, Slobodno zidarstvo pred početak i tokom Drugog Svetskog rata„.

Ovaj istraživački rad trojice naše Braće je u veoma jakoj konkurenciji, od svih drugih prijavljenih radova pristiglih od brojnih Masonskih Loža Evrope, ušao u najuži izbor i našao se u finalu takmičenja. Pobedu na Konkursu odneo je rad Br. Iordanisa Poulkourasa, člana Lože „Prometheus 37“ iz Atine, pod nazivom „The founding of the Greek Free Masonry“.

Ovaj uspeh je poseban i zbog toga što je ovo bilo prvo učešće RVLS sa svojim predstavnikom na međunarodnom takmičenju. Cienmas će publikovati oba rada u svojoj publikaciji. Rad će biti objavljen u narednom broju „Ars Regija“ Lože „Quatour Coronati“.